Biến mất đầu

BookMark
1 truyện
  • Mất Đầu

    Mất Đầu

    Tác giả:

    Số lượng: 5 chương Edit: Gấu Từ ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba đan xen, nhân vật "tôi" trong lúc ở công viên một mình chờ đợi đầu của mình, …