Giản Chiêu

BookMark
1 truyện
Hẹn Anh Một Giấc Mộng

Tác giả:

"Tôi có thai rồi." "Phá đi." "Nó không phải con của anh." Một cuộc hôn nhân vốn không hạnh phúc. Một người, bỏ ra tình yêu nhận lại sự vô cảm. Một người, lạnh …