Mạnh Hàn Tử

BookMark
2 truyện
Phúc Bảo Ba Tuổi Rưỡi, Được Tám Người Cậu Chiều Chuộng

Tác giả:

Văn án 1: Mẹ kế ngã cầu thang sảy thai, Tiểu Tô Bảo bị phạt quỳ trong tuyết một ngày một đêm, bị coi như sao chổi mà đuổi …

Phúc Bảo Ba Tuổi Rưỡi Được Tám Người Cậu Chiều Chuộng

Tác giả:

"Tiểu Tô Bảo" kể về cô bé được coi là sao chổi và bị đuổi ra khỏi nhà sau mẹ kế của cô ngã cầu thang sảy thai. May …