Rất Là Lập Dị

BookMark
1 truyện
Ninh Thư

Tác giả:

Ninh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân …