Tô Hoàn Hoàn

BookMark
1 truyện
Sau Khi Xuyên Sách, Bệnh Kiều Phản Diện Quá Yêu Tôi Phải Làm Sao Đây

Tác giả:

Văn án: Tô Thiên Duyệt xuyên qua thành nữ phụ độc ác chết thảm trong cuốn tiểu thuyết Mary Sue, cô không muốn tiếp tục bám dính lấy nam …