Biên Tầm

BookMark
2 truyện
Đại Lão Chỉ Yêu Tôi

Tác giả:

Editor: Hân NghiênAn Nhiễm bởi vì đắc tội Thiên Quân, bị phạt đi vào kịch bản của Tư Mệnh lịch kiếp. Toàn bộ Thiên Đình đều cho là cô …

Lão Đại Chỉ Yêu Ta

Tác giả:

An Nhiễm vô tình làm mất lòng Thiên Quân, bị phạt xuyên vào các loại ngôn tình để lịch kiếp. Cả Thiên Đình đều nghĩ rằng cô sẽ gặp …