Quyển Thành Đoàn Tử

BookMark
4 truyện
Xuyên Nhanh: Cứu Vớt Boss Nam Chính Hắc Hóa

Tác giả:

Tình trạng bản gốc: Đang ra (548+ chương)Văn ánThẩm Mộc Bạch vì muốn có được sinh mệnh mới, thế nên bắt đầu hành trình xuyên qua các thế giới …

Cao Năng Dự Cảnh: Nhân Vật Hắc Hóa Trong Nội Dung Cốt Truyện

Tác giả:

Beta: Triêu Nguyên Cố Thiên Ngôn đã tiến hành một cuộc giao dịch với hệ thống nọ, xuyên qua các thế giới, hoàn thành nhiệm vụ tu bổ bug. Nhưng …

Nhân Vật Hắc Hóa Trong Nội Dung Kịch Bản

Tác giả:

Cố Thiên Ngôn đã tiến hành một cuộc giao dịch với hệ thống nọ, xuyên qua các thế giới, hoàn thành nhiệm vụ tu sửa PUG trong truyện, đưa …

Mau Xuyên: Cứu Vớt Boss Nam Chủ Hắc Hoá

Tác giả:

Tên gốc: 快穿之拯救黑化boss男 Edior: Nguyệt Hạ Tử Yên Vì muốn có một sinh mệnh mới, Trầm Mộc Bạch bước lên con đường khổ cực cứu vớt nam chính. Đường Tăng trải qua …