Lưu Luyến Không Rời

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Xếp Hạng: Top 1137 Đề cử tháng
Xếp Hạng: Top 5784 Kim thánh bảng
Ta và Tạ Trường Quan là thanh mai trúc mã đã vài chục năm. Nhưng khi ta rơi xuống nước, hắn lại thẳng thừng bỏ qua ta, cứu lấy tiểu cung nữ phía sau ta. Hắn hết lần này đến lần khác ra mặt vì nàng ta, …
Xem Thêm
Thêm Bình Luận